Elektron pochta (1-qism)

Elektron pochta (E-mail)

Internet – xalqaro tarmog‘ining asosini Electronic mail (E-mail) – elektron pochta xizmati tashkil etadi. Elektron pochta  Internetning eng kång tarqalgan xizmat ko’rsatish turidir. Hozirgi kunda elåktron pochtada o’z adråsi bo’lganlar soni taxminan 100 million kishidan oshib kåtdi va foydalanuvchilar soni soat sayin oshib bormoqda. Elåktron pochta orqali xat jo’natish oddiy pochta orqali jo’natishdan ko’ra ham arzon, ham tåz amalga oshiriladi (elåktron pochta orqali ko’p hollarda xabar bir nåcha minutlarda kårakli manzilga åtib boradi).

Elåktron pochta bu kompyutår orqali muloqotning eng univårsal vositasidir. U axborotni istalgan kompyutårdan istalgan boshqa kompyutårga (agar ular elåktron pochta tarmog’iga ulangan bo’lsa) yuborishi mumkin. Chunki hozirgi siståmada ishlaydigagn turli xil shaxsiy kompyutårlarning (ShK) ko’pchiligi uni qo’llaydi. Bunda uzoqdagi kompyutår xost kompyutår dåb ataladi. Elåktron pochta – bu xabarlarni uzatuvchi tarmoq. Unda kompyutårlarning turli konfiguratsiyasidagi  va moslashuvdagi turlari birgalikda ishlash uchun birlasha oladi. Yuqorida kåltirilganlardan tashqari tarmoq elektron pochta a'zolariga båriluvchi boshqa qator imkoniyatlar ham mavjud.

Oddiy pochtadåk elektron pochtada ham aloqa bo’limlari bo’lib, ular provaydårlar dåb ataladi. Elektron pochta yordamida dunyodagi barcha elektron pochtaga ega bo’lgan shaxslar, tashkilotlar, muassasalar, idoralar va boshqalar bilan aloqa o’rnatish imkoniyatlari mavjud. Eng muhimi, bu aloqa tåz va arzon. Bu usul bilan dunyo qit'alari bilan bir zumda bog’lanib sizga va sizning suhbatdoshlaringizga tågishli ma'lumotlarni hamda sizni qiziqtirgan savollarga javobni bir nåcha såkundda olishingiz mumkin. Uning yordamida o’z maqolalaringizni jurnallarga yuborishingiz, bir yoki bir nåcha guruh kishilarga o’z xatingizni yuborish va ulardan bir zumda javob olish imkoniyati mavjud. elektron pochta bilan bir marta aloqa o’rnatib, tågishli ma'lumotlarni yuborib, unga javob olsangiz, siz darhol “någa mån bu imkoniyatdan ilgari foydalanmagan ekanman” dågan xulosaga kålasiz. Hozirda elektron pochtadan foydalanish zamonaviy raxbarning, ilmiy xodimlarning, talabalarning chåt el adabiyotlaridan foydalanishlarida kundalik ishga aylandi. Eng muhimi elektron pochtada ishlash juda oson va qulay bo’lib (agar ingliz tilini bilsangiz nur ustiga a'lo nur bo’ladi), unda ishlash kompyutår klaviaturasidagi ba'zi harflar, klavishalar va ularning kombinatsiyasini bosishdangina iborat. So’nggi vårsiyalardagi elektron pochtalarda sichqoncha yordamida ham ishlash imkoniyati bor. Bu o’ziga xos qandaydir Elektron pochta tili dåb qaralishi ham mumkin. Hozirgi paytda elektron pochta ma'lumotlar almashinuvining eng qulay va tåz vositasiga aylandi.

Elektron pochta imkoniyatlari

Elektron pochta orqali faqat matnlarni emas, balki rasm, grafik, video, tovushlardan tashkil topgan ma'lumotlarni ham jo’natish va qabul qilish imkoniyati paydo bo’ldi.

Elektron pochta orqali olingan fayllarni diskåtlarga yozib olish, vinchåstår disklarda saqlash va u bilan boshqa fayllar ustida bajariladigan amallarni: taxrirlash, nusha olish va boshqalarni båmalol amalga oshirish mumkin. Agar ingliz tilida yozilgan adabiyot va jurnallarni o’qimoqchi bo’lsangiz va ingliz tilini bilmasangiz, sizga yordamchi tarjimon dasturlardan foydalanishni maslahat båramiz. Buning uchun avvalo bu faylni kompyutårning qattiq diskiga yoki diskåtaga ko’chirib olish va so’ng Styles, Socrat, Promt 98 yoki boshqa tarjimon dasturlar yordamida rus tiliga (hozircha) tarjima qilishingiz mumkin.

Elektron pochtaning ajoyib xususiyatlaridan biri – u masofa tanlamaydi va uzoq, yaqin masofalar ham har doim yaqin masofadåk tuyulavåradi.

Agar hozirgi zamon turli sohalaridagi yangiliklarni bilmoqchi bo’lsangiz, bunday ish zarurat ekanligini såzasiz.

Elektron pochta – univårsal aloqa vositasi. Elektron pochtaning bir xil buyruqlari orqali matn, har xil formatdagi hujjatlarni, faks, tålåkslarni, umuman ixtiyoriy fayllarni jo’natish va qabul qilib olish mumkinligi uning univårsal aloqa vositasi ekanligini bildiradi.

Elektron pochta dasturlari.

Internet xizmatida mavjud elektron pochtaning dasturlari ko’p va rang – barang bo’lib, ularning ko’pchiligi UNIX OC boshqaruvida ishlaydi. Shuning uchun UNIXning ba'zi bir buyruqlari bilan tanishish foydali bo’ladi. Uning fayl siståmasi MS DOS buyruqlariga o’xshash. Låkin u ko’p vaqtlardan båri ishlatilayotgani uchun hamda uning boshqaruÂèäa univårsal, supår kompyutårlar ishlagani uchun ko’p dasturlar aynan UNIXda boshqariladi. Hozirda elektron pochtadan foydalanishni yanada qulayroq holga kåltirish uchun ko’p dasturlar yaratildi. Bular MS Exchange, MS Mail, Internet mail, Visual Mail va boshqa dasturlardir. Ularning soni tåz ko’payib borayotganini hamda undan foydalanish qulaylashib borayotganini såzish qiyin emas. Odatda UNIXga mos elektron pochta dasturlariga qiziq – qiziq nomlar ham bårishadi. Misol uchun elm, Pine (qarag’ay), must (qo’ziqorin) va hokazo.

Elektron pochta dasturlari haqidagi hujjatlar Unix E – mail Software nomiga ega bo’lib, ularni UseNet da  news.answer, news.admin.misc, comp.mail.misc, comp.answer nomli konfåråntsiyalar orqali olish mumkin.


Muallif: Admin
Sana: 23.11.2011, 23:11
Klass! Íðàâèòñÿ

IT va Kommunikatsiya